Tin Cục Thuế

  • Trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục hành chính thuế đã được cắt giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của chính sách cố tình vi phạm pháp luật thuế để trục lợi cá nhân. 
  • Đó là chủ trương và hành động của Cục Thuế Thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) trong thực thi chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội. 
  • Đến ngày 26/2/2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã sẵn sàng triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016”.  
  • Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục Thuế, ngày 24/02/2017, Ban liên lạc (BLL) hưu trí Văn phòng Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đầu Xuân Đinh Dậu - 2017; đồng thời Mừng thọ 36 ông bà là cán bộ công chức (CBCC) đã nghỉ chế độ hưu trí tuổi chẵn và cao niên. 
  • Ngày 22/02/2017, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội Cục Thuế TP Hà Nội tham luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam. 
  • Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 01/04/2017, tại Văn phòng Cục Thuế Thành phố Hà Nội và 30 Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đồng loạt triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2016” (gọi tắt là “Tháng đồng hành cùng NNT”).  
  • Trước đây khi thực hiện theo chính sách phí, các đơn vị cung ứng dịch vụ xuất biên lai khi cung cấp dịch vụ. Từ ngày 01/01/2017, thực hiện theo cơ chế giá các đơn vị cung ứng dịch vụ sẽ xuất hoá đơn giá trị gia tăng thay vì biên lai như trước đây. 
  • Bộ Tài chính đã ban hành 12 thông tư quy định 6 nhóm giá sản phẩm, dịch vụ từ phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của Bộ Tài chính.Theo quy định tại các Thông tư về giá hàng hoá, dịch vụ nêu trên đã bổ sung những quy định chung về công khai thông tin về giá và niêm yết giá theo quy định tại Luật Giá và hướng dẫn về hoá đơn cung cấp dịch vụ. Trước đây khi thực hiện theo chính sách phí, các đơn vị cung ứng dịch vụ xuất biên lai khi cung cấp dịch vụ. Từ ngày 01/01/2017, thực hiện theo cơ chế giá sẽ xuất hoá đơn thay vì biên lai như trước đây. 
  • Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua thì từ ngày 01/7/2007, người nộp thuế (NNT) tự khai, tự tính, tự nộp tiền thuế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị mình; cơ quan Thuế tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra,... Theo đó, những năm qua đặc biệt là năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã quan tâm đẩy mạnh, đa dạng hóa, linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền hỗ trợ NNT, tạo điều kiện tốt cho NNT trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật thuế.  
  • Thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế, người nộp thuế (NNT) sẽ tự giác căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ và căn cứ vào những quy định của pháp luật để tự xác định nghĩa vụ thuế của mình, kê khai, nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai đó. Cơ quan thuế tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, tiến hành thanh tra, kiểm tra và áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế theo luật định đối với những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Để đạt hiệu quả cao nhất, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục Thuế TP Hà Nội được thực hiện theo nguyên tắc Quản lý rủi ro - phân loại, đánh giá NNT dựa trên hệ thống tiêu thức rủi ro về thuế từ đó xác định NNT có mức độ tuân thủ thấp và khả năng gian lận về thuế cao để tập trung nguồn lực xử lý. 
Trang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...