Hỏi đáp cấp Cục Thuế

Tìm kiếm câu hỏi
   Từ khóa
   Theo sắc Thuế
   Theo đối tượng

Ngày gửi Danh sách câu hỏi
08/08/2011 Chính sách lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng đất ở ?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Đơn vị có đồng thời được áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ không?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Công ty tôi chia cổ tức cả năm 2009 cho các cổ đông vào tháng 6 năm 2010, vậy có chịu thuế TNCN không? Nếu chịu thuế TNCN thì các tính như thế nào?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Tôi đang làm việc trong cơ quan hành chính, nghỉ sinh từ tháng 11/2009-02/2010. BHXH trả thay lương cho tôi. Vậy khoản tiền BHXH trả thay lương cho tôi có phải đóng thuế TNCN không?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Công ty chúng tôi chi trả lương cho nhân viên không phát sinh thuế TNCN (thuế TNCN=0) thì có phải nộp tờ khai thuế TNCN không?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Công ty chúng tôi chi trả thù lao họp HĐQT hay tiền thưởng lễ, tết cho Hội động Quản trị thì tính thuế TNCN theo thuế suất 10% hay là theo biểu thuế luỹ tiến như CNCNV.

Xem câu trả lời
08/08/2011 Tôi làm 2 nơi: Công ty A, làm việc toàn thời gian, 20tr/tháng, đóng BHXH và nộp thuế TNCN theo luỹ tiến. Công ty B, làm tư vấn, 7tr/tháng. Công ty B khấu trừ thuế TNCN của tôi 10%, vậy có đúng không ?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Tôi thấy có biểu ngữ trên đường ghi: "Tất cả các cá nhân trả thu nhập phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân". Vậy xin được hỏi tôi là chủ DNTN, tôi có phải làm quyết toán này hay không?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Công ty tôi có chính sách thu hút nhân tài. Vì thế sau khi ký HĐ, nhân viên đó được Công ty hỗ trợ một khoản tiền 200 triệu . Vậy xin hỏi số tiền đó tính thuế cách nào cho đúng?

Xem câu trả lời
08/08/2011 Nhân viên đóng 1% quỹ công đoàn có được tính trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế TNCN hàng tháng không ?

Xem câu trả lời
22/10/2010 HỎI ĐÁP VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HOÁ, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Xem câu trả lời
19/08/2010 Loại hình doanh nghiệp nào được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo ?

Xem câu trả lời
04/08/2010 Tập hợp 20 câu hỏi về thuế Thu nhập cá nhân

Xem câu trả lời
30/07/2010 Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ cho thuê nhà thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Có được quyết toán tại cơ quan chi trả không?

Xem câu trả lời
30/07/2010 Đối với tiền lương của cả năm 2009 có được miễn giảm 50% hay không? Tiền lương thứ 13 xử lý như thế nào?

Xem câu trả lời
30/07/2010 Tiền ăn ca có được khấu trừ trong thuế TNCN không? Xin hỏi mức tiền ăn ca tối đa là bao nhiêu?

Xem câu trả lời
14/07/2010 Câu hỏi: Việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng từ trực tiếp sang khấu trừ được quy định như thế nào?

Xem câu trả lời
09/07/2010 Câu hỏi: Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với tổ chức, cá nhân có liên quan được quy định như thế nào?

Xem câu trả lời
24/02/2010 Hỏi: Thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ được quy định như thế nào?

Xem câu trả lời
21/01/2010 Hỏi: Trong thời gian kiểm tra, thanh tra thuế tại đơn vị cơ quan thuế địa phương có quyền yêu cầu doanh nghiệp xuất trình toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán của năm kiểm tra thanh tra không?...

Xem câu trả lời
19/01/2010 Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?

Xem câu trả lời
19/01/2010 Câu hỏi: Đầu năm doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế Môn bài, vậy cho hỏi DN phai kê khai theo mẩu biểu nào, Vốn đăng ký 26 tỷ VND , DN phải nộp số tiền là bao nhiêu

Xem câu trả lời
18/01/2010 Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài áp dụng những loại thuế nào?

Xem câu trả lời
18/01/2010 Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được qui định như thế nào trong trường hợp người nộp thuế phát hiện các sai sót ?

Xem câu trả lời
18/01/2010 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào?

Xem câu trả lời
25/12/2009 Câu Hỏi: Tôi có một mảnh đất rộng hơn 100 m2 và nay muốn chia cho hai con thì thủ tục tách thửa được thực hiện như thế nào?

Xem câu trả lời
30/11/2009 Câu 6: DN thành lập mới ở Miền núi, được ưu đãi thuế TNDN nhưng đơn vị chưa hưởng. Thủ tục như thế nào? Nếu đã nộp rồi có được thoái trả không?

Xem câu trả lời
30/11/2009 Câu 4. DN đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới công trình trong khuôn viên của Doanh nghiệp thì thủ tục như thế nào để đựơc khấu trừ thuế?

Xem câu trả lời
30/11/2009 Câu 7. Hàng khuyến mại cần thủ tục gì để được chấp nhận là chi phí hợp lý?

Xem câu trả lời
30/11/2009 Câu 1. Công trình xây dựng đã hết thời gian thi công trong hợp đồng nhưng chưa làm quyết toán xong với chủ đầu tư thì có đưa vào quyết toán thuế không? nếu được tính như thế nào”

Xem câu trả lời

Trang | 1 | 2 | 3 | > | >> |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...