Hệ thống văn bản ngành Thuế

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Loại văn bản
Lĩnh vực
Sắc thuế
Mã xác nhận*
Tên văn bản
Đến ngày
Nội dung văn bản
Cơ quan ban hành
Đối tượng

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 554/TCT-CS 22/02/2017

Công văn số 554/TCT-CS ngày 22/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
2 534/TCT-DNL 20/02/2017

Công văn số 534/TCT-DNL ngày 20/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Thông tin văn bản      Tải về
3 528/TCT-CS 20/02/2017

Công văn số 528/TCT-CS ngày 20/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
4 476/TCT-CS 15/02/2017

Công văn 476/TCT-CS ngày 15/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
5 473/TCT-CS 15/02/2017

Công văn 473/TCT-CS ngày 15/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v xử phạt VPHC về hóa đơn, về thủ tục thuế

Thông tin văn bản      Tải về
6 467/TCT-DNL 15/02/2017

Công văn 467/TCT-DNL ngày 15/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT được khấu trừ

Thông tin văn bản      Tải về
7 466/TCT-HTQT 15/02/2017

Công văn số 466/TCT-HTQT ngày 15/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Thông tin văn bản      Tải về
8 409/TCT-CS 10/02/2017

Công văn số 409/TCT-CS ngày 10/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế tài nguyên

Thông tin văn bản      Tải về
9 405/TCT-CS 10/02/2017

Công văn số 405/TCT-CS ngày 10/2/2016 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNDN

Thông tin văn bản      Tải về
10 404/TCT-CS 10/02/2017

Công văn số 404/TCT-CS ngày 10/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
11 397/TCT-TNC 09/02/2017

Công văn 397/TCT-TNCN ngày 9/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v vướng mắc khi thực hiện các Thông tư số 301/2016/TT-BTC và 304/2016/TT-BTC

Thông tin văn bản      Tải về
12 384/TCT-TNCN 08/02/2017

Công văn 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi

Thông tin văn bản      Tải về
13 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017

Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

Thông tin văn bản      Tải về
14 362/TCT-CS 02/02/2017

Công văn số 362/TCT-CS ngày 2/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v miễn tiền thuê đất

Thông tin văn bản      Tải về
15 361/TCT-CS 02/02/2017

Công văn số 361/TCT-CS ngày 2/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
16 360/TCT-KK 02/02/2017

Công văn số 360/TCT-KK ngày 02/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v kê khai thuế theo quý

Thông tin văn bản      Tải về
17 6173/TCT-TVQT 30/01/2017

Công văn 6173/TCT-TVQT ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thuế v/v Thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước

Thông tin văn bản      Tải về
18 355/TCT - CS 25/01/2017

Công văn số 355/TCT - CS ngày 25/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v lãi suất uỷ thác cho vay

Thông tin văn bản      Tải về
19 149/QĐ-BTC 24/01/2017

Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tin văn bản      Tải về
20 328/TCT-CS 24/01/2017

Công văn số 328/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/01/2017 v/v áp dụng phương pháp tính thuế

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...