Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
Cục thuế Hà nội
Chi cục thuế

Theo tên cơ quan thuế :

Cục thuế Hà nội
Địa chỉ : 187 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (04)38515469
Fax :
Website: http://hanoi.gdt.gov.vn

Phòng ban
Stt Phòng ban Điện thoại Fax
1 Phòng Hành chính - Lưu trữ (04)38515469 38516033
2 Phòng Kê khai kế toán thuế 35148026
3 Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT (04)37622243 35148023
4 Phòng Tổ chức cán bộ (04)38514322
5 Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán 35148028
6 Phòng Quản trị - Tài vụ (04)35143702
7 Phòng Kiểm tra nội bộ (04)35146452 35148025
8 Phòng Pháp chế 37726523
9 Phòng Quản lý nợ và CCN Thuế 37739022
10 Phòng Quản lý Thuế TNCN
11 Phòng kiểm tra thuế số 1 (04)35148027
12 Phòng kiểm tra thuế số 2
13 Phòng kiểm tra thuế số 3 35148019
14 Phòng kiểm tra thuế số 4
15 Phòng kiểm tra thuế số 5 35141785
16 Phòng kiểm tra thuế số 6 35146737
17 Phòng Thanh tra thuế số 1
18 Phòng Thanh tra thuế số 2 35148030
19 Phòng Thanh tra thuế số 3 (04)35123476
20 Phòng Thanh tra thuế số 4 (04)35123373 35147324
21 Phòng Ấn chỉ (04)37737940 35146174
22 Phòng Tin học (04)38563815 35148701

Video

Loading the player ...

Liên kết website