Văn bản khác

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Cơ quan ban hành
Tên văn bản
Đến ngày
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 689/QĐ-UBND 09/02/2017

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND TP Hà Nội về việc công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội

Thông tin văn bản      Tải về
2 1594/BTC-CĐKT 08/02/2017

Công văn số 1594/BTC-CĐKT ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Thông tin văn bản      Tải về
3 149/QĐ-BTC 24/01/2017

Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tin văn bản      Tải về
4 06/2017/TT-BTC 20/01/2017

Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Thông tin văn bản      Tải về
5 158/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 158/TCT-CS ngày 12/01/2017 của Tổng cục Thuế

Thông tin văn bản      Tải về
6 5936/TCT-QLN 21/12/2016

Công văn 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Thông tin văn bản      Tải về
7 5504/TCT-CS 29/11/2016

Công văn số 5504/TCT-CS ngày 29/11/2016 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
8 1566/TCT-DNL 14/04/2016

Công văn số 1566/TCT-DNL ngày 14/4/2016 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với tổ chức tín dụng

Thông tin văn bản      Tải về
9 805/TCT-KK 02/03/2016

Công văn 805/TCT-KK ngày 02/03/2016 của Tổng Cục thuế về việc hướng dẫn và đăng ký sử dụng mã số thuế 13 số

Thông tin văn bản      Tải về
10 801/TCT-TNCN 02/03/2016

Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc.

Thông tin văn bản      Tải về
11 8383/CT-QLĐ 26/02/2016

Công văn số 8383/CT-QLĐ ngày 26/02/2016 về việc thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính

Thông tin văn bản      Tải về
12 22/2016/TT-BTC 16/02/2016

Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính v/v quy định quy tắc, điều khoản, biểu ghi và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tin văn bản      Tải về
13 2999/TCT-TTHT 24/07/2015

Công văn số 2999/TCT-TTHT ngày 24/7/2015 của Tổng cục Thuế về ngăn chặn hành vi mạo danh, giả danh cán bộ Thuế, cơ quan Thuế để lừa doanh nghiệp.

Thông tin văn bản      Tải về
14 4366/BKHĐT-PC 30/06/2015

Công văn số 4366/BKHĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư năm 2014.

Thông tin văn bản      Tải về
15 18/VBHN-BTC 19/06/2015

Thông tư số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Thông tin văn bản      Tải về
16 2424/TCT-KK 18/06/2015

Công văn số 2424/TCT-KK ngày 18/6/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin văn bản      Tải về
17 8159/BTC-TCT 18/06/2015

Công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 hướng dẫn về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế.

Thông tin văn bản      Tải về
18 13/2015/TT-BCT 16/06/2015

Thông tư số 13/2015/TT-BCT ngày 16/6/2015 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Thông tin văn bản      Tải về
19 202/2014/TT-BTC 22/12/2014

Thông tư hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thông tin văn bản      Tải về
20 67/2014/QH13 26/11/2014

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...