Văn bản hướng dẫn

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Sắc thuế
Đối tượng
Tên văn bản
Đến ngày
Cơ quan ban hành
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 5286/CT-TNCN 16/02/2017

Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 và số 6046/CT-TNCN ngày 21/02/2017 của Cục thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST NPT

Thông tin văn bản      Tải về
2 844/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 844 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v điều kiện để hoàn thuế TNCN đối với người lao động được xác định là cá nhân không cư trú .

Thông tin văn bản      Tải về
3 842/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 842 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v khai, nộp thuế GTGT, TNDN đối với khoản chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên nhưng không có thỏa thuận về thu hộ, chi hộ.

Thông tin văn bản      Tải về
4 857/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 857 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v lập chứng từ thu tiền khi nhận được tiền lãi từ việc nhận ủy thác của khách hàng cá nhân để mua trái phiếu.

Thông tin văn bản      Tải về
5 854/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 854 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v xác định đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp vật tư cho công trình văn hóa công cộng thực hiện bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

Thông tin văn bản      Tải về
6 853/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 853 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v xác định khoản trợ cấp thôi việc không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Thông tin văn bản      Tải về
7 855/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 855 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v hướng dẫn khai, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng chỗ đậu xe trong tầng hầm chung cư.

Thông tin văn bản      Tải về
8 856/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 856 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v hướng dẫn khai, tính giảm trừ, khấu trừ thuế TNCN khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Thông tin văn bản      Tải về
9 852/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 852 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Thông tin văn bản      Tải về
10 851/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 851 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v quy định viết tiêu thức tên, địa chỉ, MST người bán trên hóa đơn GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
11 845/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 845 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v hướng dẫn khai, nộp thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước .

Thông tin văn bản      Tải về
12 848/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 848 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v thuế suất thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư.

Thông tin văn bản      Tải về
13 850/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 850 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v xác định thuế suất thuế GTGT ở khâu thương mại của mặt hàng ngô nhập khẩu là sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến.

Thông tin văn bản      Tải về
14 849/CT-TTHT 09/01/2017

Công văn số 849 CT-TTHT ngày 09/01/2017 v/v xác định mức nộp lệ phí môn bài.

Thông tin văn bản      Tải về
15 482/CT-TTHT 05/01/2017

Công văn số 482 CT-TTHT ngày 05/01/2017 v/v xác định nghĩa vụ khai, nộp thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần

Thông tin văn bản      Tải về
16 46/CT-TTHT 03/01/2017

Công văn số 46/CT-TTHT ngày 03/01/2017 v/v khai, nộp thuế GTGT, TNCN đối với cá nhân, nhóm cá nhân nhận thầu XD cho các hộ gia đình tại thời điểm trước và sau 01/01/2015.

Thông tin văn bản      Tải về
17 51/CT-TTHT 03/01/2017

Công văn số 51/CT-TTHT ngày 03/01/2017 v/v xác định đối tượng được ủy quyền QT thuế TNCN.

Thông tin văn bản      Tải về
18 47/CT-TTHT 03/01/2017

Công văn số 47/CT-TTHT ngày 03/01/2017 v/v xử lý hóa đơn đã lập sau đó phát hiện sai sót.

Thông tin văn bản      Tải về
19 52/CT-TTHT 03/01/2017

Công văn số 52CT-TTHT ngày 03/01/2017 v/v xác định quyền ấn định thuế của CQ thuế đối với chi phí của các bên có quan hệ liên kết.

Thông tin văn bản      Tải về
20 49/CT-TTHT 03/01/2017

Công văn số 49/CT-TTHT ngày 03/01/2017 v/v khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động hợp tác giới thiệu khách hàng giao dịch chứng khoán với cộng tác viên .

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...