Đường dây nóng

Đường dây nóng

Đơn vị Điện thoại Email
Phòng kiểm tra nội bộ - Cục thuế Hà Nội (04) 9725048 duongdaynong@gdt.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ - Cục thuế Hà Nội (04) 9725046 duongdaynong@gdt.gov.vn

Video

Loading the player ...