Bạn thấy giao diện website thế nào ?
Rất đẹp
 68.3%
110 Phiếu
Đẹp
 18.6%
30 Phiếu
Bình thường
 13%
21 Phiếu

Tổng cộng : 161 phiếu